#footer-widgets { display: none; }

Medlemmar

BLI MEDLEM I VÄNNÄS MOTORKLUBB!

Vill du bli medlem i Vännäs Motorklubb?
0-17 år: 50 kr/år
18 år och uppåt: 150 kr/år
Familjekort: 250 kr/år

Betala in avgiften på:
Bg: 5732-8296

Glöm inte att skriva namn, personnummer, adress, e-mail och telefonnummer på
avin.
Inom några dagar kommer ditt medlemskort.
Om inte allt får plats, tex vid betalning via internetbank. så skickas kompletterande
information via e-post eller brev till:
Vännäs MK
Box 21
911 21 Vännäs
info@vannasmk.se